Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzilenia pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 2022-05-16 14:53 2022-05-24 10:00
2. Zakup i dostawa licencji na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 2022-05-12 10:27 2022-05-20 11:00
3. Analiza/badanie rynku do planowanego postępowania - Zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą na GITEX GLOBAL 2022 w Dubaju w ramach projektu pn. "Going Global- Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza" 2022-05-13 09:39 2022-05-20 08:00
4. Analiza/badanie rynku do planowanego postępowania - Zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą na targi Tokio Game Show w ramach projektu pn. "Going Global- Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza" 2022-05-13 09:33 2022-05-20 08:00
5. Analiza/badanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia: Usługa publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych na łamach gazety codziennej obejmującej swym zasięgiem całe województwo dolnośląskie. 2022-05-09 07:35 2022-05-16 08:00
6. Analiza/Badanie rynku: Świadczenie usług transportowych w związku z działaniami realizowanymi w Regionalnym Biurze Województwa Dolnośląskiego w Dreźnie, wraz z kierowcą/kierowcami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach projektu pn. „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” 2022-04-29 11:30 2022-05-09 08:30
7. Analiza/Badanie rynku dla postępowania: Zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą przedstawicieli Dolnego Śląska na targach SIAL w Paryżu w ramach projektu pn. „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” oraz wizytą przedstawicieli Dolnego Śląska na targach SIAL w Paryżu. 2022-04-14 15:30 2022-04-29 08:00
8. Montaż, demontaż i transport systemu wystawienniczego, namiotów, stoisk promocyjnych oraz materiałów wielkogabarytowych w związku z uczestnictwem w eventach promujących Dolny Ślask zgodnie z załącznikami 2022-04-21 16:38 2022-04-27 10:00
9. Analiza/badanie rynku do planowanego postepowania na usługi tłumaczeń pisemnych oraz ustnych 2022-04-20 09:09 2022-04-26 12:00
10. Analiza /Badanie rynku.: Zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą i studyjną przedstawicieli Dolnego Śląska do Gruzji w ramach projektu pn. „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” 2022-04-14 15:10 2022-04-25 12:00
11. Kompleksowa usługa hotelarsko - gastronomiczna DZ-Z-I.9040.16.2022 2022-04-11 13:33 2022-04-22 09:00
12. Analiza/badanie rynku do planowanego postępowania na zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą dolnośląskich przedsiębiorców na targi Fime w Miami (USA) 2022-04-11 14:01 2022-04-19 12:00
13. Analiza/badanie rynku: zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 2022-04-08 15:27 2022-04-15 10:00
14. Realizacja Kampanii internetowej o charakterze społecznym, promującej zawody pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego DZ-Z-I.9041.11.2022 2022-04-01 11:58 2022-04-13 09:00
15. Analiza/badanie rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia: „Badanie łańcuchów wartości w kontekście rozwoju innowacyjności na Dolnym Śląsku" DG-G-II.052.1.2018 2022-04-05 14:34 2022-04-12 12:00
16. Analiza/Badanie rynku: Dostawa rozległego systemu zabezpieczeń ruchu sieciowego w postaci dwóch urządzeń rozwiązań Next Generation Firewall (NGFW) wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym. 2022-03-29 13:37 2022-04-12 12:00
17. Usługa polegająca na przygotowaniu i produkcji spotu promującego dobre praktyki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) na Dolnym Śląsku, przeznaczonego do emisji w telewizji regionalnej oraz Internecie. 2022-03-24 14:32 2022-04-11 12:00
18. Analiza/badanie rynku dot. zapewnienia usług w związku z misją gospodarczą przedstawicieli Dolnego Śląska do Luksemburga w ramach projektu pn. „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” oraz wizytą przedstawicieli Dolnego Śląska w Luksemburgu 2022-04-06 12:49 2022-04-11 11:00
19. przeprowadzenie jednego jednodniowego szkolenia pn. „Wydzielona księgowość dla projektów unijnych (w tym odzyskiwanie VAT regułą proporcjonalności, rozliczenie podatku VAT w projektach, kwalifikowalność VAT w praktyce)” 2022-03-31 13:49 2022-04-08 09:00
20. Zakup akcesoriów i części komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 2022-04-01 11:30 2022-04-07 12:00
21. Analiza/badanie rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia pn. "Zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą przedstawicieli Dolnego Śląska na targi Electronica w Monachium w ramach projektu " Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza" oraz wizytą przedstawicieli Dolnego Śląska w Bawarii" 2022-03-29 15:37 2022-04-05 16:00
22. Analiza/badanie rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia w zakresie organizacji cyklu spotkań biznesowych na terenie województwa dolnośląskiego pn. „Spotkania biznesowe”. 2022-03-30 10:13 2022-04-04 10:00
23. Opracowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie zachowania płodności u pacjentów leczonych onkologicznie na terenie Województwa Dolnośląskiego DZ-Z-I.9040.1.2022 2022-03-03 12:10 2022-03-21 09:00
24. Realizacja usług wynajmu sal i zapewnienie usług cateringowych na spotkania informacyjne w ramach projektu "Bon na innowacje 2022-2023" 2022-03-10 14:39 2022-03-20 23:59
25. Opracowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków i niemowląt - poprawa opieki perinatalnej na terenie Województwa Dolnośląskiego DZ-Z-I.9040.2.2022 2022-02-28 09:50 2022-03-17 09:00
26. Opracowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy dla mieszkanek Województwa Dolnośląskiego. DZ-Z-I.9040.3.2022 2022-02-28 10:15 2022-03-17 09:00
27. Opracowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego. DZ-Z-I.9040.4.2022 2022-02-28 10:33 2022-03-14 09:00
28. Wykonanie i dostawa namiotu pneumatycznego w kształcie iglo zgodnie z załącznikiem SOPZ 2022-03-07 12:58 2022-03-10 12:00
29. Doradca w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych 2022 DS-R-II.613.1.2021 2022-02-17 13:38 2022-03-06 23:59
30. Realizacja usługi transportowej w ramach projektów: „TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia”, „Rozwój inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska poprzez skoordynowane działania animacyjne w zakresie przedsiębiorczego odkrywania” 2022-02-14 11:04 2022-03-04 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne