Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Analiza rynku / szacowanie wartości zamówienia - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych z zakresu kontroli i rozliczania projektów 2023-02-08 15:34 2023-02-15 23:59
2. Usługi projektowania i wykonania tematycznych grafik i infografik oraz prezentacji multimedialnych 2023-02-08 11:14 2023-02-15 11:00
3. Wiążąca analiza/badanie rynku w celu wyłonienia wykonawcy na świadczenie usługi tłumaczenia językowego dla Wydziału Rozwoju Gospodarczego DG-G-III.812.1.2023 2023-02-03 12:21 2023-02-10 11:00
4. Analiza/badanie rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia w zakresie organizacji cyklu spotkań biznesowych na terenie województwa dolnośląskiego pn. „Spotkania biznesowe”. DG-G.III.813.2.2023 2023-02-03 10:26 2023-02-10 10:00
5. Analiza/badanie rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia w zakresie dostawy materiałów promocyjnych. 2023-01-31 13:56 2023-02-09 10:00
6. Usługa publikacji całostronicowych materiałów informacyjno-promocyjnych w gazecie codziennej o zasięgu ogólnopolskim z dedykowanymi stronami regionalnymi o zasięgu dolnośląskim. MMP.0631.15.2023 2023-01-31 09:03 2023-02-07 09:00
7. Analiza/badanie rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia pn.: Zapewnienie usług cateringowych — przerw kawowych i obiadów/koIacji - na terenie Wrocławia oraz Województwa Dolnośląskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 2023-01-27 13:26 2023-02-03 14:00
8. Usługa kompleksowej obsługi filmowej, transmisji online i sesji fotograficznych MMP.0631.14.2023 2023-01-26 13:03 2023-02-03 12:00
9. ANALIZA/BADANIE RYNKU ZA ZAPEWNIENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH - WYNAJEM AUTOKARU/AUTOBUSU WRAZ Z KIEROWCĄ NA TERENIE KRAJU I ZA GRANICĄ NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2023-01-26 14:41 2023-02-03 12:00
10. Analiza/ badanie rynku w celu oszacowania planowego zamówienia na realizację badania pn. "Kompleksowe badanie, diagnoza i ocena stanu usług społecznych stacjonarnych i środowiskowych w województwie dolnoślaskim" w obszarze usług społecznych, w podziale na 5 zadań. 2023-01-26 10:29 2023-02-02 11:00
11. Usługi transportowe dla Wydziału Rozwoju Gospodarczego -Badanie rynku DG-G-III.2633.1.2023 2023-01-26 15:04 2023-02-02 10:00
12. Zakup urządzeń komputerowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DOK-IZ-IV.271.4.2023 2023-01-25 15:02 2023-02-02 10:00
13. Dostawa, druk i projekt łamania tekstu publikacji Informatora Gospodarczego Województwa Dolnośląskiego. DG-G-III.813.1.2023 2023-01-23 15:05 2023-01-30 10:00
14. Postępowanie w sprawie wykonania świadczenia usług transportowych na potrzeby Wydziału Turystyki przy organizacji egzaminów na uprawnienia przewodników górskich DR-T-I.5224.3.2023 2023-01-23 09:19 2023-01-27 09:00
15. Zapytanie ofertowe/analiza rynku dotycząca postępowania na usługi transportowe świadczone na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy użyciu autobusów/autokarów w kraju i za granicą wraz z kierowcą//kierowcami 2023-01-25 15:13 2023-01-26 13:55
16. Usługa transportowa ładunku o wadze ok. 24 ton (ok. 33 europalet) wraz z usługami towarzyszącymi do miasta Kropywnicki w Obwodzie Kirowogradzkim w Ukraina. 2023-01-19 12:20 2023-01-25 12:00
17. Dostawa likieru karkonoskiego MUP-I.271.11.2023 2023-01-18 12:52 2023-01-24 08:00
18. Dostawa wina z dolnośląskich winnic MUP-I.271.10..2023 2023-01-18 12:07 2023-01-24 08:00
19. Dostawa wyrobów kryształowych MUP-I.271.13.2023 2023-01-18 14:54 2023-01-24 08:00
20. Dostawa piwa z dolnośląskich browarów MUP-I.271.9.2023 2023-01-18 10:31 2023-01-24 08:00
21. Analiza/badanie rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia w zakresie organizacji cyklu spotkań biznesowych na terenie województwa dolnośląskiego pn. „Spotkania biznesowe”. 2023-01-23 08:52 2023-01-23 14:28
22. Wynajęcie hali magazynowej wraz ze sprzętem 2023-01-17 16:12 2023-01-23 08:00
23. Analiza/badanie rynku - druk i dostawa publikacji promujących atrakcje turystyczne Dolnego Śląska 2023-01-16 10:22 2023-01-20 13:00
24. Usługi projektowania i wykonania tematycznych grafik i infografik oraz prezentacji multimedialnych 2023-01-09 13:49 2023-01-17 10:00
25. sukcesywny zakup paliwa do samochodów służbowych tj. benzyna bezołowiowa w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020. 2023-01-09 13:04 2023-01-13 06:30
26. Badanie rynku: usługi tłumaczeniowe oraz wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych symultanicznych na potrzeby realizacji projektów „Jesteśmy z Wami – Razem dla Ukrainy” oraz „Wdrażanie Czechy 2022-2023” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 2023-01-04 14:44 2023-01-11 09:00
27. sukcesywny zakup paliwa do samochodów służbowych tj. benzyna bezołowiowa w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020. 2023-01-02 13:54 2023-01-05 15:00
28. Zapytanie ofertowe: usługa monitoringu prasy, radia, telewizji, telewizji internetowej oraz mediów społecznościowych z zakresu działalności Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 2022-12-27 14:22 2023-01-02 10:00
29. Usługa obrandowania logotypem Dolnego Śląska odzieży - haft MUP-I.065.44.2022 2022-12-20 11:28 2022-12-27 10:00
30. Dostawa piłek obrandowanych logotypem Dolnego Śląska MUP-I.065.40.2022 2022-12-20 13:36 2022-12-27 10:00
Legenda
- Current
- Archive