Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Druk 1 wydania periodyku pn. „Studia nad rozwojem Dolnego Śląska” 2020-07-13 12:10 2020-07-17 12:00
2. „Dostawa produktów spożywczych-przetworów owocowych wytwarzanych przez regionalnego producenta” 2020-06-23 08:43 2020-07-01 14:00
3. Dostawa wyrobów ze szkła kryształowego wytworzonych przez dolnoslaskich producentów. 2020-06-19 10:53 2020-06-29 11:00
4. dostawa wyrobów z porcelany wytwarzanych przez dolnośląskich producentów 2020-06-19 14:17 2020-06-29 11:00
5. Wykonanie i publikacja na lokalnych portalach internetowych banerów multimedialnych na potrzeby promocji Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2020-06-08 14:10 2020-06-19 15:00
6. Przeprowadzenie kampanii outdoorowej promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska 2020-06-15 13:00 2020-06-18 13:00
7. Promocja profilu https://www.facebook.com/DolnySlaskPL. 2020-06-15 13:40 2020-06-17 12:00
8. Analiza rynku do planowanego zamówienia "Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w pomieszczeniach Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Dreźnie wraz z dostawą wyposażenia" 2020-05-13 15:19 2020-05-22 16:00
9. Zakup kwalifikowanych podpisów elektronicznych na potrzeby UMWD. 2020-05-07 10:24 2020-05-14 11:00
10. Zakup kwalifikowanych podpisów elektronicznych na potrzeby UMWD 2020-05-07 09:35 2020-05-07 09:53
11. Przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej w mediach społecznościowych (facebook), obejmującą obsługę optymalizacji, konsulting i analitykę kampanii Facebook Ads. 2020-04-26 11:12 2020-05-05 12:00
12. Dostawa sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem 2020-04-30 12:10 2020-04-30 15:26
13. Przygotowanie i produkcja spotu radiowego promującego działania wdrażane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach PROW 2014-2020 oraz rezultaty ich wdrażania w ujęciu horyzontalnym przeznaczonego do emisji w regionalnej rozgłośni 2020-04-03 09:09 2020-04-17 11:00
14. Zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem 2020-03-06 11:23 2020-03-20 18:00
15. Usługi w zakresie tłumaczeń na potrzeby bieżącej realizacji zadań związanych z Programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) 2020-03-06 14:43 2020-03-20 15:00
16. Dostawa tonerów do urzadzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Dolnośląskiej Sieci PIFE 2020-03-11 11:20 2020-03-18 09:00
17. Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości w Obornikach Śląskich 2020-03-10 14:49 2020-03-16 14:00
18. Analiza rynku do planowanego postępowania - Zapewnienie usług w związku wizytą delegacji z Dolnego Śląska na targach E3 w ramach projektu pn. „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” 2020-03-09 13:31 2020-03-13 08:57
19. Usługa hotelarsko-restauracyjna dla pracowników UMWD 2020-03-05 11:36 2020-03-11 12:00
20. Zakup kart zbliżeniowych, drukarki i materiałów eksploatacyjnych 2020-03-02 13:15 2020-03-09 18:00
21. Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do nieruchomości położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23 2020-03-04 08:05 2020-03-06 15:00
22. Dostawa wyrobów z ceramiki wytwarzanych przez dolnoślaskich producentów 2020-02-27 10:56 2020-03-03 11:00
23. DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA 2020-02-24 13:40 2020-03-02 12:00
24. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Sieci PIFE na Dolnym Śląsku 2020-02-20 11:35 2020-03-02 09:00
25. Usługa cateringowa wraz z obsługą organizacyjno-techniczną na potrzeby organizacji dwudniowego spotkania partnerów w ramach projektu ,, TEN-T Passenger Transport Connections to Border Regions - TRANS-BORDERS”. Miejsce spotkania Legnica. 2020-02-20 13:49 2020-02-27 15:00
26. dostawa wyrobów z porcelany wytwarzanych przez dolnośląskich producentów 2020-02-07 12:17 2020-02-26 10:00
27. Dostawa wyrobów z ceramiki wytwarzanych przez dolnoślaskich producentów 2020-02-07 09:10 2020-02-26 10:00
28. Dostawa produktów kosmetycznych wytwarzanych przez regionalnego producenta. 2020-02-24 14:52 2020-02-25 13:00
29. Dostawa produktów kosmetycznych wytwarzanych przez regionalnego producenta. 2020-02-19 14:55 2020-02-24 11:00
30. DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA 2020-02-13 14:35 2020-02-20 15:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne